دکتر سید حسین رضویان

دکتر سید حسین رضویان متولد ۱۳۴۷ مشهد مقدس

 • فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال ۱۳۷۴ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • فازغ التحصیل متخصص جراحی عمومی سال ۱۳۹۰از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق پزشکی

 • فعالیت در مطب شخصی در حوزه های جراحی از سال ۹۲
 • متخصص جراحی بیمارستان مهرگان مشهد از سال ۹۲
 • متخصص جراحی بیمارستان ۲۲ بهمن مشهد از سال ۹۲
 • جراح بیمارستان هاشمی نژاد در سال های ۹۲ تا ۹۵
 • پزشک درمانگاه شهید شوریده مشهد در سال های ۹۳ تا ۹۶
 • جراح بیمارستان موسی بن جعفر قوچان در سال های ۸۹ تا ۹۲
 • پزشک بیمارستان امام خمینی شیروان از ۷۶ تا ۸۱
 • پیام آور بهداشت در مناطق روستایی و مرزی شیروان در سال های ۷۴ تا ۷۶

سوابق پژوهشی و مدیریتی

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته جراحی
 • فعال حوزه کسب و کار و نظریه پرداز در زمینه توانمند سازی فردی و سازمانی (دکتر تلنت)
 • موسس استارتاپ های پزشکی
 • عضو هیات مدیره درمانگاه مشهد کلینیک در سال های ۸۲ تا ۸۴
 • مجری تامین و مدیریت نیروی نیروی انسانی (۱۲۰ نفر) بیمارستان قائم در بخش های پرستاری، رادیولوژی و کمک بهیاری
 • موسس شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی توس تپش مشهد در سال ۸۲
 • ریاست پزشک قانونی شهرستان شیروان از ۷۸ تا ۸۱