آبسه‌ی مقعد

به معنای عفونت در اطراف یا در بافت مقعد می‌باشد که  به صورت یک غده‌ی چرکی در کانال مقعد شکل می‌گیرد.

فیستول مقعد

تقریبا در تمامی موارد نتیجه‌ی آبسه‌ی مقعد در گذشته است که به صورت یک راه یا کانال کوچک است که قبلا به غده‌ی چرکی متصل بوده و سپس این کانال راه خود را به سطح پوست باز کرده است و از طریق آن محتویات آبسه‌ی چرکی بیرون آمده است.

علائم آبسه و فیستول مقعد

آبسه‌ی مقعدی اغلب با درد شدید و تیرکشنده و تورم مقعد همراه است.

 

درمان فیستول با لیزر

درمان آبسه‌ی مقعدبا لیزر