كیست‌ سباسه‌ (كیست‌ اپیدرمویید)

كیست‌ سباسه‌ (كیست‌ اپیدرمویید) یك‌ كیست‌ خوش‌خیم‌ گنبدی‌شكل‌ پرشده‌ از ماده‌ نسبتاً سفت‌ (شامل‌ كراتین‌، چربی‌ و زواید پوستی‌). این‌ ضایعه‌ معمولاً پوست‌ تنه‌، صورت‌، گردن‌ و سر را درگیر می‌سازد. در همه‌ سنین‌ دیده‌ می‌شود ولی‌ در بزرگسالان‌ و نوجوانان‌ شایعتر است‌.

علایم‌ شایع‌ کیست سباسه

كیست‌ سفیدرنگ‌ یا همرنگ‌ پوست‌ است‌.

قطر این‌ كیست‌ها از ۴-۱ سانتی‌متر متغیر است‌

. اگر كیست‌ دچار جراحت‌ یا عفونت‌ گردد ممكن‌ است‌ به‌ رنگ‌ قرمز روشن‌ درآمده‌ و دردناك‌ شود.

. كیست‌ دارای‌ كناره‌های‌ شیب‌دار بوده‌ یا یك‌ نمای‌ گنبدی‌شكل‌ گرهی‌ داشته‌ و سطح‌ آن‌ صاف‌ است‌.

 درمان‌ کیست سباسه

برای‌ برداشت‌ كیست‌، یك‌ برش‌ ساده‌ بر روی‌ پوست‌ روی‌ كیست‌ داده‌ شده‌، ساك‌ كیست‌ خارج‌ شده‌ و سپس‌ محل‌ برش‌ بخیه‌ زده‌ می‌شود. اگر كل‌ دیواره‌ كیست‌ برداشته‌ شود عود آن‌ نامحتمل‌ است‌.