سرطان پستان/ سینه به نوعی سرطان گفته می‌شود که از بافت پستان آغاز می‌شود،زمانیکه سلول های طبیعی در پستان شروع به تغییر و رشد غیر قابل کنترل می کنند منجر به ایجاد توده ایی به نام تومور می گردند، این تومور می تواندخوش خیم (غیر سرطانی) و یا بدخیم (سرطانی، به معنی آن که می تواند به سایر قسمت های بدن گسترش یابد) باشد.

 

سرطان پستان مرحله ۱

 

سرطان پستان مرحله ۲

 

 

سرطان پستان مرحله ۳

 

سرطان پستان مرحله ۴

 

سرطان درجا از منشا لوبولی

 

 

سرطان درجا از منشا مجاری

 

سرطان‌های مهاجم

کارسینومای لوبولار مهاجم

سرطان سینه مجرایی مهاجم (داکتال کارسینومای مهاجم)

شایعترین سرطان سینه، کارسینومای مجرایی مهاجم است. ۷۰ تا ۸۰ در صد از سرطانهای سینه، از این نوع هستند. در کارسینومای مجرایی مهاجم، سلولهای سرطانی از داخل مجاری شیری خارج شده و به بافتهای اطراف تهاجم کرده اند.

سرطان التهابي پستان

 

علایم هشدار دهنده سرطان پستان

 

 

علایم سرطان سینه

جراحی سرطان پستان

 

 

جراحی

جراحی رایج ترین شیوۀ درمان سرطان پستان است. انواع مختلف جراحی وجود دارد.

لامپکتومی

برداشتن توده سرطانی به همراه مقداری از بافت اططرافش را لامپکتومی می گویند.

 

برداشتن پستان (Mastectomy)

 

نمونه برداری غدة لنفاوی نگهبان

 

 

 

 برداشتن تعدیل شده کامل پستان

 

 

نمونه لنف ادم بعد از ماستکتومی