غده تیروئید

تیروئید یك غده ی كوچك است كه شبیه یك پروانه است و در قسمت تحتانی گردن واقع شده است. كار این غده این است كه هورمون ترشح كند. هورمونهای تیروئید انرژی را به سلولهای بدن منتقل می‌كنند.

شایعترین دلایل جراحی تیروئید

ندول‌های  تیروئید

 

کیست‌های راجعه تیروئید

 

گواتر

راه های تشخیصی بیماری های تیروئید

انواع جراحي تيروييد

 

 

لويكتومي (برداشتن نيمي از غده تيروييد)

 

 

برداشتن تيروييد به‌طور كامل

 

 

 

 

خط برش جراحی بعد از گذشت ۲۰ روز

محل خط برش جراحی بعد از گذشت ۶ ماه