افزایش دادن زیبایی و بهتر کردن ظاهر با لیفت سینه

در لیفت پستان ( ماستوپکسی )، جراح با برداشت پوست اضافی، پستانها را بالا برده و مجددا شکل می دهد و با استفاده از بافت های اطراف پستان شکل جدیدی جهت پستان ایجاد می کنند. با این عمل سینه های شل شده مجددا شکل گرفته و بالا می آیند؛ بدون اینکه حجم کلی سینه تغییر کند. حتی بعلت آنکه در این عمل پوست اضافه برداشته شده و بافت سینه بحالت فشرده در می آید سینه ها کوچکتر دیده میشوند.

ا

کاندیدای لیفت پستان

  • از نظر جسمی و فیزیکی سالم بوده و وزن ثابت داشته باشید.
  • سیگار نمی کشید.
  • انتظارات واقع بینانه دارید.
  • احساس می کنید پستان شما افتاده است و شکل و حجم خود را ازدست داده است.
  • پستان های شما صاف تر و طویل تر و افتاده تر شده است.
  • پوست پستان شما کشیده شده و بافت اضافی دارد.
  • یک پستان از دیگری کوچک تر است.

درجات افتادگی پستان

مرحله دوم – برش جراحی

برش دایره ای به دور هاله سینه

برش به صورت سوراخ کلید

برش لنگر شکل یا Tمعکوس

 

لیفت سینه قبل و بعد